Hamnen

Brygganläggning

Bryggorna är belägna på öns SV sida mot Värmdölandet.

Där finns två bryggor som går rakt ut från stranden i SV-riktning och en längs stranden.

Den västra (mot Svinninge) benämner vi A-bryggan och den östra (mot bastun) kallas

B-bryggan. Bryggan längs stranden kallar vi S-bryggan eller strandbryggan.

Hamnen omfattar ca 160 bryggmeter där upp till 50 båtar kan förtöja. Max båtlängd som är tillåten är 50 fot (gäller nya medlemmar samt gästande båtar). 

Se hamnkort och bryggskiss. Vi ser gärna att barnen bär flytväst på bryggorna.


Förtöjning

Förtöjning sker normalt med för eller akter in mot bryggan. Använd bojarna. Två båtar per boj. Väster om A-bryggan och öster om B-bryggan används eget ankare.

Sopbåtarna drar upp stora svall och kan förorsaka skador på din båt och på bryggan. Använd därför alltid klubbens fastmonterade ryckdämpare på förtöjningstamparna, och fäst bryggförtöjningen så ’brett’ som möjligt.


Instruktioner för förtöjning finns även på anslagstavlan.


Långsidesförtöjning


Långsidesförtöjning är normalt endast tillåten:

1. På insidan av S-bryggan

2. På Förbindelsebryggan mellan A-bryggan och S-bryggan.

3. På insidan av B-bryggan. 


I undantagsfall kan man förtöja långsides på andra ställen om det är väldigt få båtar i hamnen men då får du vara beredd att flytta båten.

Använd ryckdämpare på förtöjningstamparna.

Sop båtarna drar upp stora svall och kan förorsaka skador på din båt och på bryggan.

Fäst bryggförtöjningen så ”brett” som möjligt av samma skäl som ovan.


Gratis för medlemmar

Bryggplatserna är avsedda för klubbens medlemmar, som för väl synligt klistermärke för aktuellt år samt vimpel.


Hamnavgift för icke medlemmar

Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande av en obligatorisk hamnavgift på 250 kr per påbörjat dygn. Observera att avgiften är 250 kr även om man bara ligger över dagen. I avgiften ingår bryggplats, toaletter och grillplats. Bastu får endast nyttjas i sällskap med SMK-medlem. Avgiften går till skötsel och underhåll av bl a bryggor och bojar. För el tillkommer 80 kr per dygn.

 

Betala avgiften enligt instruktionen på anslagstavlan, Swich eller kontant. Lägg Swichinfo/avgiften i den låsta lådan under anslagstavlan. I den andra brevlådan finns en gästbok där vi blir glada om du skriver en kommentar om ön.


Hamnvärd

Hamnvärden har en viktig uppgift, och blir klubbens ansikte utåt på ön. Arbetsuppgifterna består att välkomna gästande båtar och assistera vid förtöjning och losskastning och informera om Sandöns möjligheter. Även att säkerställa att icke medlemmar erlägger hamnavgift och att allt fungerar som det skall ska.

Värden har tillgång till telefon och VHF, hamnvärden skall vara över 18 år.

För dom som inte har tillgång till egen båt eller att båten inte räcker till, finns övernattningsmöjlighet i det så kallade Stallet där det finns kojer och värmekamin. Där finns ett gasolkök.

Detta öppnar även möjligheten för en familj utan båt att kombinera hamnvärdsuppgiften med en veckas semester på vår vackra ö med alla möjligheter ön kan bidra med.

Din intresseanmälan skickas till info med några rader om dig själv och vilken vecka som passar, och så återkommer vi med svar inom två veckor.

Urval sker löpande så snabba på att skicka in din ansökan.


För kontakt med hamnvärden ring +46 767735640

eller

använd VHF kanal 77 Anrop ”Hamnvärden Sandöarna”Eventbolag och annan kommersiell verksamhet

Eventbolag och andra typer av kommersiell verksamhet får inte använda klubbens bryggor och enligt avtalet med markägarna får inte event och kommersiell verksamhet förekomma över huvud taget på Sandöarna. Kontakta styrelsen om ni upplever att detta förbud inte respekteras.


Bli medlem

Det finns möjlighet att bli medlem i klubben – Klicka här för att läsa mer

"Playan" på vår klubbholme, en av skärgårdens finaste sandstränder.

Hamnen

För frågor eller kommentarer, vänligen kontakta info@svinningemarinaklubb.se

Organisationsnummer: 8020183128

Swish: 1230489724, Postgiro: 17 49 56-3

 • Svinningemarinaklubb © 2008-2016 •